HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
Viimeksi päivitetty Marraskuussa 14.pvä, 2016
REKISTERIN NIMI

MYYNTIPUTKI.COMIN (JÄLJEMPÄNÄ "Tikendo Oy:n") palveluiden käyttäjärekisteri. 

REKISTERINPITÄJÄ

Tikendo Oy

Osoite: Kippo 2C 10, 40520 Jyväskylä

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Tikendo Oy:n verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Tikendo Oy:n YRITYSasiakkaiden (jäljempänä ”Toimeksiantaja”) ENNAKKOMARKKINOINTIKOHTEIDEN (jäljempänä “Kohde”) markkinoinnista kerättyjen henkilötietojen käsittely. 

KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ MARKKINOINNILLISTEN KOHDE-ESITTEIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SUORAMARKKINOINTILUVAN ANTAMISTA.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Toimeksiantajan Kohteeseen liittyvien asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ja analysointiin, SUORAmarkkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Tikendo Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä LISÄTIEDON HANKINNAN YHTEYDESSÄ. ANTAMALLA SÄHKÖPOSTIN, KÄYTTÄJÄ HANKKII OIKEUDEN KOHDETTA KÄSITTELEVÄÄN LISÄTIETOON (JÄLJEMPÄNÄ "OSTO"). TÄLLAISIA LISÄTIETOJEN OSTOJA KATSOTAAN OLEVAN Kohteiden ESITTEEN LATAAMINEN, JONOTUSNUMERON HANKKIMINEN ja TAPAAMISAJAN SOPIMINEN. 

Tekemällä OSTON Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen mukaiset käyttötarkoitukset, SEKÄ ANTAA OIKEUDEN KOHDENTAA SUORAMARKKINOINTIVIESTINTÄÄ EMAILIN JA PUHELIMEN KAUTTA (MIKÄLI ON ANTANUT PUHELINNUMERON) LIITTYEN KOHTEISIIN TAI KOHDETTA VASTAAVIIN MUIHIN KOHTEISIIN.

TIETOJEN KÄYTTÄMINEN ASIAKASVIESTINNÄSSÄ

Toimeksiantaja, joka on julkaissut Kohteen Tikendo Oy:n palvelussa, voi käyttää KÄYTTÄJÄN kaikkia tietoja KULUTTAJASUOJALAIN MUKAISTEN EHTOJEN SALLIMISSA RAJOISSA KOHTEESEEN LIITTYVÄSSÄ ASIAKASVIESTINNÄSSÄ JA SUORAMARKKINOINNISSA.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja VOIDAAN KÄYTTÄÄ suoramarkkinointitarkoituksissa. KÄYTTÄJÄ VOI KIELTÄÄ SUORAMARKKINOINNIN MILLOIN TAHANSA KIRJOITTAMALLA SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEN: [email protected] OTSIKOLLA "SUORAMARKKINOINNIN PERUUTUS".

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Niko Huttu, Tikendo Oy, Kippo 2C 10, 40520 Jyväskylä

Copyright 2016 - Myyntiputki.com - All Rights Reserved